Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:02 - Konsantman pou entèvyou a / prezantasyon

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Okay, pour commencer je dois, je dois te demander ta consentement, d'être, d'être, d'avoir notre conversation enregistrée.

Segment Synopsis: Lan pati sa, Payton vle asire l ke Erylne bay konsantman li pou entèvyou a fèt. Li tou prezante ki moun li ye.

Keywords: Rechèch


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:02:35 - Eperyans tranblemandetè a

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Et, est-ce que tu peux m'explique comment tu as vécu le
séisme?

Segment Synopsis: La-a, Erylne raple l kijan li te viv tranblemandetè a. Li eksplike kouman yo te vin retire l anba dekonm kay inivèsite l kote l te ye a.

Keywords: Douz Janvye; Goudougoudou; Inivèsite; Seyis

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:07:58 - Reyaksyon tousuit apre tranblemandetè a

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Donc après que tu es retirée de les décombres et tu étais dans le rue en train de--qu'est ce que tu as fais? Est ce que tu es juste restée là comme ça en parlent de Dieu, est-ce que tu es allée à la maison?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Erylne pale de ki reyaksyon li te genyen, lè yo fin retire l anba dekonm. Li pale de jan asirans li lan Bondye ba l fòs.

Keywords: Dekonm; Etidyan; Fanmy; Frè; Inivèsite; Mò; Viktim

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:09:53 - Kijan rive jere tout emosyon sa yo

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Comment tu balançais cette--ces sentiments différents, la tristesse--

Segment Synopsis: La-a, li pale sitou de jan emosyon li te ye apre tranbleman-an. Li pale jan li pa t panike menm jan ak fanmi ak zanmi.

Keywords: Bondye; Emosyon; Frè; Jwa; Kriye; Lavi; Louwe; Plere; Santiman; Trisès

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:11:48 - Seremoni fineray

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Qu'est ce que vous avez fait, comme une famille pour, --je, je vais écrire la question--(rit)--um, qu'est ce que vous avez organisé pour les morts dans ta famille? Est ce que vous avez fait les choses ou les gestes symboliques pour honorer leurs vies, pour pay, payer le respect à leurs vies?

Segment Synopsis: Erylne di de jan fanmi an te reyaji pou moun ki mouri yo. Li pale de apwòch fanmi an fas ak manm fanmi ki mouri.

Keywords: Frè; Mò; Reyaksyon

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010; Viktim


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:13:26 - Sejou lan lakanpay ak kan

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Et, qu'est vous avez fait là-bas?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Erylne pale de refij li lan kanpay avan li vin ateri lan kan-an. Li bay rezon k fe li t'ale ala kanpay epi kisa k anpeche l kontinye viv lan kay li.

Keywords: Andeyò; Kan; Kay; Lakanpay

Subjects: Tranblemandete, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:14:41 - Jan li rive viv toutsuit apre

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Et, dans les, dans les jours que tu es restée ici après le tremblement, qu'est-ce que, toi et ta famille, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à tes besoins ?

Segment Synopsis: Erylne eksplike kouman li rive viv lan jou ki suiv tranbleman-an. Li pale kijan li kole efo pa li ak sa paran li voye pou li pou l rive viv.

Keywords: Fanmiy; Paran; Siviv

Subjects: Tranblemandete, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:15:47 - Kochma tranblemandetè a

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Est ce que tu as jamais les cauchemars, les images qui revient qui tu, qui tu faire--se rappeler le tremblement?

Segment Synopsis: La-a, li eksplike jan defwa li reve zanmi ak kamarad li yo.

Keywords: Etidyan; Kamarad; Kochma; Rev; Sonj; Zanmi

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:18:00 - Poukisa se Ayiti tranblemandetè a

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Et, qu'est-ce que tu penses du séisme? Like, pourquoi Dieu a choisi de faire ça à Haiti?

Segment Synopsis: La-a, Erylne pale de rezon li panse ki fè tranblemandetè a frape Ayiti.

Keywords: Douz janvye; Goudougoudou; Seyis

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346
00:19:00 - Lavi lan kan-an

Play segment Segment link

Partial Transcript: PAYTON: Et--(je suis pas dans le jeu, je, j'entends le bruit de la pluie dans ma, dans ma, mon oreille)--donc, qu'est-ce que, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de la vie ici dans le camp?

Segment Synopsis: La-a, Erylne dekri lavi lan kan-an. Li mete aksan sou mank respè kom yon gwo pwoblèm li genyen ak kan-an. Li pale jan vi a vin difisil lan capital la.

Keywords: Kan; Lavi

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010


GPS: Ri Sen Patrik, wout Dèlma 33, zon kote Erylne abite: (Pòtoprens, HT).
Map Coordinates: 18.566234, -72.289346