Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Evens Benjamin, October 8, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:00 - Eksperyans tranblemann tè a

Play segment

Partial Transcript: Evens Benjamin: Yo pa t, yo pa t aussi, yo pa t aussi fasil vrèman, paske mwen menm--

Segment Synopsis: Lan ti bout entèvyou sa-a, Benjamin pale jan sitiyasyon an te ye lan moman tranblemann tè a. Li di ki kote l te ye epi kisa l te pral fè lè tranblemann tè a pase a. Li pale de moun ki peri ak dega ki fèt a koz tranblemann tè a.

Keywords: Canapé Vert; Dega; Douz Janvye; Goudougoudou; Seyis; Tranbleman de tè

Subjects: Mò; Tranbleman de te--Ayiti, 2010; Viktim